Komite Kreyòl Sant N A Rive ansanm ak CIDIHCA
Envite w ak yon grap kontantman lan Selebrasyon Jounen Entènasyonal Kreyòl la
Tèm lan se KREYÒL LA SE POTO MITAN NASYON AN
Ki jou : vandredi 28 oktòb 2011 pran 11è30 dimaten rive pou 6è30 nan aswè
Ki bò: 6971, rue St-Denis, coin Bélanger (métro Jean-Talon)
Patisipasyon: gratis

Men pwogram lan :
Kòmansman: chita koze ak Dr. Joseph Sauveur Joseph : Kreyòl la se poto mitan nasyon an
Kilti lakay :  ekspozisyon ak vant liv, kasèt video, n ap gade fim ki fèt sou Manno Charlemagne lan
Ti koze avèk kèk otè ak kèk manm Komite Kreyòl la
Sasiyèt lespri nou : echanj sou Akademi Kreyòl nan peyi dAyiti
=================================================================================

Le Comité créole du Centre N A Rive et Le CIDIHCA
ont le plaisir de vous inviter à la Célébration de la Journée Internationale du Créole
sous le thème KREYÒL LA SE POTO MITAN NASYON AN
Date : vendredi 28 octobre 2011 de  11h30 à 18h30
Lieu : 6971, rue St-Denis, coin Bélanger (métro Jean-Talon)
Entrée : gratuite

Au programme :
Ouverture : allocution de Dr. Joseph Sauveur Joseph : Kreyòl la se poto mitan nasyon an
Culture populaire : exposition-vente de livres et de vidéos
visionnement du documentaire sur Manno Charlemagne
rencontre avec quelques auteurs et membres du Comité créole
Bouquet Final : échange avec Haïti sur l’Académie créole

Journée Internationale du Créole