(Cliquez ici pour la version française)

Enskripsyon ap fèt soti 14 septanm rive 10 oktòb

Sant N A Rive salye tout kominote a enpi li ap pwofite pou li fè li konnen, enskripsyon tanmen tout semenn lan Sant lan pran lendi rive pou vandredi, kòmanse 9 è
lan maten rive pou 6 è diswa lan 6971, rue St-Denis. Selon bezwen w ou kapab chwazi:

Pou yon demen miyò, rele Sant N A Rive lan 514-278-2157 pou enskri w

Osinon pase lan 6971 rue St-Denis.

Dat enskripsyon an rive!

Laisser un commentaire