Yon aktivite tèt kole manm Konsèy Konsiltatif Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) nan Montréal Ak Komite Kreyòl Sant N A RIVE

GWO KONFERANS CHITA KOZE ak piblik la sou tèm:
Pou yon politik ak amenajman lengwistik – Wòl ak plas kreyòl ak franse ann Ayiti

PANÈL:
• Michel-Ange Hyppolite,
• Joseph Sauveur Joseph,
• Jean-Robert Placide ak
• Jockey Berde Fedexy.

Samdi 23 fevriye, lan 6971, ri St-Denis
Pran pou 6è30 nan aswè rive pou 9è

BON BENY KILTI LAKAY ak blag, pwovèb, bèl mizik lontan (Komite Kreyòl la ak Lopez).

Animatè: Mozart Longuefosse ak Bergman Fleury

Youn di lòt. Envite fanmiy, zanmi, piti kou gran!
ENVITASYON: Selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang Matènel

Laisser un commentaire