(Cliquez ici pour la version Française)

Jounen madi ki ap 8 septanm lan, Sant N A Rive ap pwofite pou li bat bravo pou tout fanm ak gason vanyan ki pa fè bak devan prejije, endiferans ak dekourajman pou yo patisipe lan aktivite alfabetizasyon dekwa pou yo kapab pran lavi yo nan men enpi patisipe nan devlopman sosyete a.

 

Jodia ankò, tèm sa a UNESCO chwazi a fè nou reviv bèl fraz Paolo Freire a, kote li di apeprè : «Okenn moun pa ka okipe yon plas solid nan listwa si yo pa ede li pran konsyans  reyalite lap viv la ak kapasite, pouvwa li genyen pou transfòme reyalite sa a».
Pou nou menm nan Sant N A Rive li klè tankou dlo kokoye, alfabetizasyon, edikasyon ak fòmasyon se kle ki louvri pòt chanjman move kondisyon lavi, se pòt demen miyò. Se lan lide sa a, Sant N A Rive envite tout moun ki pa maton nan zafè li ak ekri  rele nan 514-278-2157 pou yo enskri yo lan fòmasyon, lan aktivite yo bezwen tankou alfabetizasyon, franse ak fòmasyon ki prepare pou ale travay.

 

 

Sous: Ninette Piou – Direktris

Septanm 2015 – Alfabetizasyon se motè devlopman tout sosyete

Laisser un commentaire