(cliquez ici pour la version en français)

Konsètasyon Ayisyèn pou migran 2017 ajoute yon lot kouch nan aksyon li yo pou pèmèt demandè azil yo mete tout chans bo kote yo nan entegrasyon yo e pousa li MANDE KOMINOTE A KONKOU LI:

  1. Konsètasyon an envite tout anseyan retrete, jèn tankou mwen jèn, vin pote solidarite yo ak BCHM, Maison d’Haïti ak Sant NA Rive pou pèmèt yo demare, gratis ti cheri, kou franse a tan pasyèl pou migran yo, nan mitan mwa dOktob la. Tout anseyan ki enterese ak tout lot moun ki vle fè benevola kapab rele nan Sant NA Rive 514-278-2157 pou bay non yo ak disponiblite yo.
  2. Konsètasyon an pwofite an menm tan tou pou envite tout manm kominote a, tout gwoup, tout asosyasyon, tout manm legliz ki an kontak ak demandè dazil yo, fè yo konnen ENSKRIPSYON pou kou franse tanmen pou yo nan Sant NA Rive, ke yo gen papye, ke yo pa gen papye, yo kapab enskri chak jou nan lè biwo.

Sant NA Rive chita nan 6971, Rue St-Denis (toupre metwo Jean-Talon).
Telefon nan se 514-278-2157.

Youn di lot, Gaye nouvèl la pou fè Frè ak Sè nou yo jwenn enfomasyon an, paske kou franse yo pral ede yo pi devan nan demach yo.

Source:
Pou Konsètasyon Ayisyèn pou migran 2017
Ninette Piou
Co-porte parole

ANONS KOMINOTÈ