Ou pale kreyòl, men ou poko maton nan lekti ak ekriti kreyòl. Komite kreyòl sant N A rive konprann ou. Se pou sa, li ofri w yon seri atelye pou w ka li ak ekri kreyòl ak kè kontan.

Soti MAS pou rive JEN
Chak DENYE SAMDI (1 è pou 3 è)
Kontribisyon : 50 $ (Frè Enskripsyon, Liv Gramè, Fotokopi)
Pwofèsè kalifye ak anpil eksperyans

PA BLIYE! Enskripsyon yo deja kòmanse, pase asire plas ou nan :

Sant N A RIVE,
6971, ri St-Denis, metwo Jean-Talon
514-278-2157

ATELYE LEKTI AK EKRITI KREYÒL SAN TRAKA
%d blogueurs aiment cette page :