Komite kreyòl Sant N A Rive a ap taye banda.

Li mete sou pye yon aktivite tounèf pou tout kreyolofòn ak tout kreyofil

Aktivite sa a kapab ede nou :

  1. Amelyore lekti ak ekriti lang kreyòl ayisyen an ki ap gaye nan tout domèn
  2. Inisye nou oubyen amelyore konesans nou nan literati kreyòl la
  3. Kenbe sèvo nou aktif nan fè aprantisaj san limit laj granmoun.

ANPLIS, se yon aktivite adistans (sou Zoom) ki pa mande deplase lakay nou, an menm tan n ap rankontre lòt moun.

NOUVO! NOUVO! NOUVO!

Laisser un commentaire